Wydrukuj tę stronę

Wypominki 2020 r.

02.11.20 r. poniedz. Dzień Zaduszny

godz. 11,30 – Cmen­tarz grzeb. w Michowie – Trzciniec, Natalin,

Łukaw­ica, Gródek

godz. 15,30 – Koś­ciół w Michowie –Rudzienko Kol.,

Rudzienko Bpie i Krótkie

03.11.20 r. wtorek godz. 16,00 ul. Szkolna I, Szkolna II

04.11.20 r. środa godz. 10,00 Wyp­nicha w kościele

14,30 Ciotcza w kościele

16,00 w koś­ciele Par­tyzancka, Wia­traczna, Łąkowa, Piaskowa

05.11.20 r. czwartek godz. 16,00 ul. Zacisze, Sportowa, Podwalna,

Kurowska , Krań­cowa

07.11.20 r. sob­ota godz. 9,00– Łukawka w kościele

14,00 Miastkówek i Budki w kościele

08.11.20 r. niedziela godz. 7,30 — Dębiny

godz. 10,00 w koś­ciele w Mesznie – Zagóźdź, Składów

godz. 15,30 w koś­ciele w Michowie — Rudzienko I

9.11.20 r. poniedz. godz.16,00 ul. Bara­nowska, Skład­owska, Sta­wowa ‚Rynek I, Rynek II

10.11.20 r. wtorek godz. 16,00 Spoko­jna, Koszykowa, Krótka, Cicha,

12.11.20 r. czwartek godz. 16,00 w koś­ciele ul. Zasad­nia, 1000-​lecia, Północna, Strażacka

13.11.20 r. piątek godz. 16,00 w koś­ciele – za zmarłych zapisanych pod­czas kwesty na cmen­tarzu grze­bal­nym i za tych gdzie na kartce wypominkowej brakowało konkret­nej daty oraz dla tych którzy donieśli kartki już po wyz­nac­zonej dacie

15.11.20 r. niedz. godz. 10,00 w kapl­icy w Mesznie – Meszno i Kruszyna