Wydrukuj tę stronę

Życzenia na Wielkanoc

Chrys­tus zmartwychwstał!

To najważniejsza wiado­mość, jaką kiedykol­wiek ogłos­zono człowiekowi. Chrys­tus zmartwych­w­stał i wszys­tkim, którzy w Niego wierzą, otworzył drogę do zwycięstwa nad złem, grzechem i śmiercią.

Życzę, aby zwycięstwo Chrys­tusa przy­wró­ciło nam wszys­tkim nadzieję i pokój serca, tak bardzo wys­taw­ione na próbę przez pan­demię. Niech Zmartwych­w­stały napełni nas ufnoś­cią na zwycięstwo dobra i miłoś­cią do drugiego człowieka.