Wydrukuj tę stronę

Życzenia Wielkanocne

Chrys­tus Zmartwych­w­stały przy­chodzi do swych uczniów z darem pokoju. Zalęknionym dodaje odwagi i posyła ich na cały świat, aby świad­czyli o Jego zmartwych­w­sta­niu i zanieśli orędzie pokoju do wszys­t­kich narodów.

Drodzy Parafi­anie i Goście!

Z okazji świąt Wielka­nocy życzę by Zmartwych­w­stały Chrys­tus napełnił nasze serca Bożym poko­jem, abyśmy ten pokój mogli dawać innym, by on zapanował wresz­cie na Ukrainie i panował w Polsce. Niech Chrys­tus Zmartwych­w­stały przemienia nasze serca i napeł­nia je boską mocą oraz nadzieją na lep­sze jutro.