• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2
Dnia 20 grud­nia 2011 r. do parafii w Michowie przy­był nasz rodak Ks. Biskup Ryszard Karpiński, aby mod­lić się za swoją zmarłą Mamę śp. Feliksę Karpińską w 43 r. Jej śmierci.
W święto św. Szczepana w wielu miejs­cowoś­ci­ach kul­ty­wowany jest zwyczaj rzu­ca­nia owsem w kapłana. Trady­cja ta zachowała się także w naszej parafii.
Pomódlmy się w Noc Betle­jem­ską,
w Noc Szczęśli­wego Rozwiąza­nia,
by wszys­tko się nam roz­platało,
węzły, kon­flikty, powikła­nia.

20 grud­nia 2011 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Michowie, młodzież należąca do Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży wraz z opieku­nami: ks. Jack­iem Zarębą, p. Ewą Zielińską i p. Bar­barą Jankowską odwiedzili ?Nasz Dom? w Tuligłowach.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727