• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

29 sty­cz­nia 2012 r.

Dzisiaj obchodz­imy Świa­towy Dzień Walki z Trą­dem Już po raz 59 w niedzielę 29 sty­cz­nia br. pochylimy się w łączności z wieloma innymi kra­jami świata nad prob­le­mem trądu, chorobą cią­gle obecną w naj­bied­niejszych częś­ci­ach kuli ziem­skiej.

22 sty­cz­nia 2012 r.

Do 25 sty­cz­nia będzie trwał Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna Owczar­nia i jeden Pasterz. 26 sty­cz­nia Dzień Islamu.

15 sty­cz­nia 2012 r.

W środę 18 sty­cz­nia rozpocznie się Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Będziemy mod­lić się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden Pasterz. We wtorek 17 sty­cz­nia Dzień Judaizmu.

8 sty­cz­nia 2012 r.

Dzisiaj obchodz­imy święto Chrztu Chrys­tusa, które kończy litur­giczny obchód Świąt Nar­o­dzenia Pańskiego. Zwycza­jowo okres Świąt Nar­o­dzenia Pańskiego trwa do 2 lutego, do uroczys­tości Ofi­arowa­nia Pańskiego, czyli Matki Bożej Grom­nicznej.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727