Wydrukuj tę stronę

Infor­ma­cje Ogólne

Parafia ery­gowana: 16 czer­wca 1638 r.
Odpust parafi­alny: 15 sierp­nia — Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia NMP
Miejs­cowości należące do parafii: Budki, Ciotcza, Dębiny, Gródek, Łukawka, Łukow­ica, Meszno,
Miastkówek, Michów os., Natalin, Rudzienko I, Rudzienko II,
Rudzienko kol., Składów, Trzciniec,
Wólka Michowska, Wyp­nicha, Zabór, Zagóźdź.
Liczba mieszkańców: zamel­dowanych 4537, kato­lików — 4024
Rekolekcje: II Niedziela Adwentu, III Niedziela Wielkiego Postu
Kapłani pochodzący z parafii:
Alumni pochodzący z parafii:
Siostry zakonne pochodzące z parafii:
Kat­e­cheza na tere­nie Parafii:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Szkolna II 2B
21140 Michów
Kat­e­checi:
ks. dr Jan Brodziak
ks. mgr lic.Grzegorz Lip­iński
p. mgr Ewa Zielińska
Przed­szkole Pub­liczne
ul. Strażacka 3,
21140 Michów
Kat­e­chetka:
p. mgr Anna Firczuk