Wydrukuj tę stronę

Rachunek bankowy Parafii

Rachunek Bankowy Parafii:

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Wniebowz­ię­cia NMP
ul. Par­tyzancka 5,
21140 Michów

Bank Spółdziel­czy Cyców 0/​Michów
09 8191 1068 2001 0000 0912 0001


Rachunek Bankowy Cmen­tarza Parafialnego:


Bank Spółdziel­czy Cyców 0/​Michów
61 8191 1068 2005 5000 0912 0004