• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Wielkiego Postu 25.03. 2024 r. +

  1. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny „Ad Gentes”. Ofi­ary te służą finan­sowa­niu pro­jek­tów misyjnych i dzi­ałal­ności Czy­taj dalej…
 • I Niedz Wielkiego Postu 18 lutego 2024 r. +

  1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Wielko­postne Dzieło Pomocy „Jał­mużna wielko­postna”. 2. W czwartek 22 lutego święto Kat­edry św. Pio­tra Apos­toła. Czy­taj dalej…
 • 1

Aktu­al­ności

 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466