• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Chrys­tus zmartwychwstał!

To najważniejsza wiado­mość, jaką kiedykol­wiek ogłos­zono człowiekowi. Chrys­tus zmartwych­w­stał i wszys­tkim, którzy w Niego wierzą, otworzył drogę do zwycięstwa nad złem, grzechem i śmiercią.

Życzę, aby zwycięstwo Chrys­tusa przy­wró­ciło nam wszys­tkim nadzieję i pokój serca, tak bardzo wys­taw­ione na próbę przez pan­demię. Niech Zmartwych­w­stały napełni nas ufnoś­cią na zwycięstwo dobra i miłoś­cią do drugiego człowieka.

Rekolekcje Wielko­postne

Michów 14 III-​16 III 2021 r.

Nauki rekolek­cyjne głosi: ks. kan. Krzysztof Adamowski — Dziekan dek. Turobin

14 III Niedziela

 • g. 8:00 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach
 • g. 9:15 Msza św. z nauką ogólną
 • g. 10:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie
 • g. 12:00 Msza Św. z nauką ogólną i gorzkie żale
 • g. 16:00 Msza Św. z nauką ogólną

15 III Poniedziałek

 • g. 9:15 Msza Św. z nauką ogólną
 • g. 11:00 Msza Św. z nauką ogólną
 • g. 14:45 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie
 • g. 16:30 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach
 • g. 18:00 Msza Św. z nauką ogólną

16 III Wtorek Dzień spowiedzi. Spowiedź od godz. 9:00

 • g. 9:15 Msza Św. z nauką ogólną połąc­zona z sakra­mentem namaszczenia chorych
 • g. 11:00 Msza Św. z nauką ogólną
 • g. 14:45 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie
 • g. 16:30 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

Spowiedź w Michowie od g. 17:15.

 • g. 18:00 Msza Św. z nauką ogólną
Drodzy Parafi­anie!
Z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia pragnę złożyć Wam i Waszym bliskim jak
najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby Boża Dziecina obdarzyła
wszys­t­kich swym bło­gosław­ieńst­wem, mocą i siłą i potrzeb­nymi łaskami w
codzi­en­nym życiu. “Nie bój­cie się! Oto zwias­tuję Wam radość wielką. Dziś
w mieś­cie Daw­ida nar­o­dził się Wam Zbaw­iciel “. Życzę, aby każdy z nas
usłyszał to radosne wołanie w tym trud­nym cza­sie panu­jącej pandemii.
ks. Pro­boszcz Jan Brodziak
Strona 1 z 34

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727