• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

02.11.2022 r. środa Dzień Zaduszny

godz. 11,30 – Cmen­tarz grzeb. w Michowie – Trzciniec, Natalin,

Łukaw­ica, Gródek

godz. 15,30 – Koś­ciół w Michowie –Rudzienko Kol.,

Rudzienko Bpie i Krótkie, Łukawka

03.11.22 r. czwartek godz. 16,00 ul. Pod­walna, Kurowska, Krań­cowa, Zacisze, Sportowa

04.11.22 r. piątek godz.

05.11.22 r. sob­ota godz. 14,00 w Miastkówku– Miastkówek i Budki

16,00 w Ciotczy

16,00 Szkolna I i Szkolna II

06.11.22 r. niedziela godz. 7,30 — Dębiny

godz. 10,00 w koś­ciele w Mesznie – Zagóźdź, Składów

godz. 15,30 w koś­ciele w Michowie — Rudzienko I

7.11.22r. poniedz. godz. 14,30 Wyp­nicha Rem­iza OSP

16,00 ul. Bara­nowska, Skład­owska, Sta­wowa ‚Rynek I, Rynek II

8.11.22 r. wtorek godz. 16,00 Spoko­jna, Koszykowa, Krótka, Cicha,

9.11.22 r. środa godz. 16,00 ul. Zasad­nia, 1000-​lecia, Północna, Strażacka

10.11.20 r. czwartek godz. 16,00 Par­tyzancka, Wia­traczna, Łąkowa

11.11.22 piątek godz.11,30 w koś­ciele za zmarłych zapisanych pod­czas kwesty na cmen­tarzu grze­bal­nym i za tych gdzie na kartce wypominkowej brakowało konkret­nej daty oraz dla tych którzy donieśli kartki już po wyz­nac­zonej dacie

13.11.22 r. niedz. godz. 10,00 w kapl­icy w Mesznie – Meszno i Kruszyna

Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

Papież Fran­ciszek powiedział, że Sank­tu­aria Maryjne są „płaszczem światła, które nas okrywa, kiedy uciekamy się pod opiekę Dziewicy Matki, aby Ją prosić: «Okaż nam Jezusa». Pod Jej płaszczem się nie zagu­bimy; przez Jej ręce przyjdzie do nas nadzieja i pokój, których tak bardzo potrzebujemy.”

O pokój i zatrzy­manie agresji w Ukrainie będziemy się mod­lić także w naszych Sank­tu­ar­i­ach Maryjnych. Serdecznie zapraszam wszys­t­kich wiernych na uroczys­tości w Wąwol­nicy. Eucharys­tia na Placu Korona­cyjnym rozpocznie się 4 wrześ­nia, o godz. 1200. Nato­mi­ast na Górę Chełm­ską udamy się 8 wrześ­nia, w Święto Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. O godz. 1130 spra­wować będziemy Eucharys­tię pod prze­wod­nictwem Księdza Biskupa Wacława Depo, arcy­biskupa met­ro­pol­ity częs­to­chowskiego. W obu sank­tu­ar­i­ach pobło­gosław­ione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdz­ięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

Zapraszam do piel­grzy­mowa­nia szczegól­nie młodych, dla których pod­czas uroczys­tości w Chełmie i Wąwol­nicy będą przy­go­towane szczególne pro­gramy. W sobotę rano, 3 wrześ­nia, wyruszy do Wąwol­nicy piel­grzymka młodych z Cen­trum Dusz­pasterstwa Młodzieży, spod parafii św. Józefa w Lublinie. Rekolekcje w drodze poprowadzi ks. Jakub Bartczak, znany raper, który również zagra kon­cert o godz. 19.30 w sank­tu­ar­ium. Na miejscu będzie można wziąć udział w wydarze­niu „Wąwol­nica Młodych”, gdzie będzie stwor­zona przestrzeń odpoczynku, posile­nia się i pogłę­bi­enia duchowej więzi z Matką Bożą.

Nato­mi­ast w sank­tu­ar­ium Matki Bożej Chełm­skiej, 11 wrześ­nia, odbędzie się wydarze­nie „Młodzi na Górce”. W pro­gramie będzie Eucharys­tia o godz. 18.00, a później spotkanie z ks. bp. Adamem Babem i święto młodych, czas rozmów i wspól­nej zabawy oraz dzie­le­nia się radoś­cią bycia w Kościele.

Zapraszam Was także na uroczys­tość odpus­tową do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Laty­c­zowskiej. W niedzielę, 9 października, o godzinie 12.00, Eucharys­tię będzie spra­wował i homilię wygłosi rzym­skoka­tolicki biskup kijowski Witalij Kryvickij.

W oczeki­wa­niu na obfite owoce piel­grzy­mowa­nia drogami Matki Bożej z serca wszys­tkim błogosławię.

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 25 sierp­nia 2022 r.

Komu­nikat należy odczy­tać w niedzielę, 28 sierp­nia 2022 r. pod­czas wszys­t­kich Mszy Świętych.

Strona 1 z 36

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • IV Niedz Zw. 29.01.2023 r. +

  1 Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie. Proszę, aby każdy grób miał dys­po­nenta. Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727