• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

NOR­WE­GIA wycieczko — piel­grzymka 17.0823.08.2024 Wyróżniony

Wyjazd orga­nizuje Biuro Opal Travel z Warszawy

⦁ Dzień 1
Spotkanie grupy w Michowie. O 5.30 Msza św. w koś­ciele w Michowie. O 6,00 wyjazd do Gdyni zwiedzanie Gdyni i Gdańska. O godzinie 18:00 spotkanie uczest­ników z pilotem wycieczki na ter­mi­nalu pro­mowym w Gdyni, ul. Pol­ska 4, odprawa bile­towa, zaokrę­towanie na prom, zak­wa­terowanie w kabi­nach kolacja ALL-​INCLUSIVE w restau­racji na promie wypłynię­cie promu Stena Line z Gdyni, nocleg


⦁ Dzień 2
Śni­adanie w restau­racji na promie przypłynię­cie do KARL­SKRONY, wyokrę­towanie z promu
prze­jazd w kierunku Oslo, zwiedzanie Oslo: spacer po Parku Vige­landa, Opera, Par­la­ment, Teatr Nar­o­dowy, Ratusz, Zamek Królewski (obiekty zwiedzamy z zewnątrz),
zak­wa­terowanie w hotelu, kolacja, nocleg


⦁ Dzień 3
Śni­adanie w hotelu, wyk­wa­terowanie z hotelu, wyjazd z Oslo, prze­jazd przez miejs­cowość Gol w kierunku Sogne­fjord – najdłuższego i najgłęb­szego fiordu w Nor­wegii, krótki postój na punkcie widokowym Vetleli – pier­wszy widok na fiord, prze­jazd Doliną Aur­lands­dalen, krótki postój w urokli­wej miejs­cowości Flåm, prze­jazd do Gud­van­gen, około 1,52-​godzinny rejs state­czkiem widokowym po fiordzie Nærøyfjord – najwęższy fiord Nor­wegii – wpisany na świa­tową listę UNESCO (rejs z Gud­van­gen do Flåm lub odwrot­nie – rejs dodatkowo płatny – patrz „dodatkowe świad­czenia” powyżej), prze­jazd najdłuższym tunelem dro­gowym na Świecie do Laerdal, kolacja w hotelu, dla chęt­nych wiec­zorny spacer po Laerdal, nocleg


⦁ Dzień 4
Śni­adanie w hotelu prze­jazd do Borgund – zobaczymy najsłyn­niejszy koś­ciół Stavkirke (koś­ciół słupowy) zbu­dowany w typowym nor­weskim stylu (zwiedzamy z zewnątrz), przeprawa pro­mowa Fodnes-​Mannheller przez Sogne­fjord, prze­jazd przez miejs­cowości Kau­panger i Sogn­dal, postój na punkcie widokowym przy lodowcu Bøyabreen – jest to jeden z jęzorów najwięk­szego lodowca Europy – Jostedals­breen, krótki spacer do jeziora pod lodow­cem, prze­jazd w kierunku Innvikfjord, prze­jazd przez miejs­cowości Olden, Loen, Stryn w kierunku Geiranger­fjord, prze­jazd najsłyn­niejszą trasą widokową w Nor­wegii nr 63 zwaną Złotą Drogą, prze­jazd przez punkty widokowe nad Geiranger­fjord z krótkim pos­to­jem na punkcie Fly­dal­sju­vet, przy­jazd do hotelu w Geiranger – zak­wa­terowanie i kolacja w hotelu, dla chęt­nych spacer po Geiranger, noc­leg w hotelu w GEIRANGER

⦁ Dzień 5

Śni­adanie w hotelu, kon­tynu­acja podróży Złotą Drogą: prze­jazd Drogą Orłów – Ørnesve­gen, przeprawa pro­mowa Eidsdal-​Linde, postój przy wodospadach Gud­brand­sju­vet, postój na przełęczy nad Drogą Trolli – spacer na plat­formy widokowe, prze­jazd Drogą Trolli – zwaną również Dra­biną Trolli, krótki postój pod najwyższą pio­nową ścianą w Europie – Ścianą Trolli, prze­jazd bajecznymi Dolinami Roms­dalen i Gud­brands­dalen wzdłuż rzeki Lagen, której koryto rzeki tworzy liczne kaskady, po drodze mijamy Lille­ham­mer, kolacja na trasie, prze­jazd obok najwyższego drew­ni­anego budynku świata – Wood Hotel, zak­wa­terowanie w hotelu w okoli­cach Oslo w godz­i­nach wiec­zornych, nocleg


⦁ Dzień 6
Śni­adanie w hotelu, prze­jazd do Karl­skrony, krótki postój na granicy norwesko-​szwedzkiej oraz w Szwecji odprawa bile­towa, zaokrę­towanie na prom wypłynię­cie promu z Karl­skrony zak­wa­terowanie w kabi­nach, kolacja ALL-​INCLUSIVE w restau­racji na promie atrakcje na promie, nocleg


⦁ Dzień 7
Śni­adanie w restau­racji na promie, 07:30 przypłynię­cie do GDYNI Zakończe­nie wycieczki. Trans­port autokarem.

Cena 6 245 PLN/​osoba
Cena zaw­iera:
2 nocne przepłynię­cia promem na trasie Gdynia-​Karlskrona-​Gdynia
⦁ miejsce w kabinie 2-​os. wewnętrznej z łazienką (kabiny 3/​4-​osobowe na zapy­tanie – w tej samej cenie za 1 osobę)
4 noce w hotelach 3/​4* w Nor­wegii w poko­jach 2-​os. z łazienkami (pokoje 3/​4-​osobowe na zapy­tanie – w tej samej cenie za 1 osobę)
⦁ wyży­wie­nie HB na pro­mach i w hotelach: 6 śni­adań i 6 kolacji z napo­jem (w tym 2 kolacje ALL-​INCLUSIVE na pro­mach)
⦁ autokar pod­czas trwa­nia wycieczki
⦁ zwiedzanie wg pro­gramu, trans­port autokarem do Gdyni i z Gdyni.
⦁ opiekę pol­skiego pilota /​prze­wod­nika pod­czas trwa­nia wycieczki
⦁ wszys­tkie opłaty por­towe, pro­mowe oraz dro­gowe i mostowe
⦁ ubez­piecze­nie KL i NNW w Sig­nal Iduna (KL 25.000 EUR, NNW 20.000 PLN)
składkę na turysty­czny fun­dusz gwaran­cyjny i pomo­cowy oraz nieza­pom­ni­ane widoki, zabawę na morzu i w Nor­wegii
Za dodatkową opłatą:
do miejsca w kabinie 2-​os. z oknem: 200 PLN/​os. do kabiny/​pokoju 1-​os.: 1500 PLN/​os. (cena za wszys­tkie noce na pro­mach i w hotelach)
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy jak najszy­b­ciej (dla tych którzy się jeszcze nie zapisali) u ks. Jana Brodzi­aka w Michowie t. 608 439 263. Mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.. Wpłaty na konto 09 8191 1068 2001 0000 0912 000.

Czy­tany 223 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466