• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Wycieczko-​pielgrzymka do NOR­WEGII i SZWECJI 2229.06.2024

1. Dzień: 22.06.2024 Lublin – Gdy­nia (600 km, 6h)

Spotkanie grupy. Wyjazd ok.10.00. Prze­jazd do Gdyni. Zaokrę­towanie na prom płynący do Szwecji. Zak­wa­terowanie w kaju­tach.

2. Dzień: 23.06.2024 Karl­sko­rona – Oslo (630 km, 7,5h)

Śni­adanie. Przypłynię­cie promem. Prze­jazd z Karl­skrony do Oslo. Zak­wa­terowanie w hotelu na przed­mieś­ci­ach Oslo, kolacja i nocleg.

3. Dzień: 24.06.2024 Oslo – Hemsedal (200 km, 3,5h)

Po śni­ada­niu zwiedzanie Oslo z pol­sko­języ­cznym prze­wod­nikiem. W pro­gramie nabrzeże Aker Brygge, Ratusz, Teatr Nar­o­dowy, Pałac Królewski, par­la­ment, Park Rzeźb Vige­landa będący częś­cią Frogner Parku, słynny dep­tak Karl Johans Gate, wybu­dowany w ksz­tał­cie góry lodowej gmach Opery, po którego dachu można chodzić. Po połud­niu prze­jazd do Hemsedal. Zak­wa­terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

4. Dzień: 25.06.2024 Borgund – Ste­gastein - Bergen (300 km, 5h)

Po śni­ada­niu prze­jazd do Borgund i zwiedzanie XII-​wiecznego drew­ni­anego koś­cioła słupowego, które jako jedyny przetr­wał w nien­arus­zonym stanie do dzisiejszych cza­sów. Prze­jazd drogą górską zwaną Drogą Śnieżną, której kra­jo­brazy przy­pom­i­nają kra­jo­brazy Ark­tyki. Postój przy plat­formie widokowej Ste­gastein, z której rozpościera się majes­taty­czny widok na fiord. Prze­jazd do Flam, a następ­nie rejs elek­trycznym kata­ma­ranem po wpisanym na Listę Dziedz­ictwa UNESCO fiordzie Naeroyfjord. Prze­jazd do Bergen, zak­wa­terowanie, kolacja i noc­leg w hotelu poza centrum.

5. Dzień: 26.06.2024 Bergen – Geilo (300 km, 5,5h)

Po śni­ada­niu zwiedzanie miasta — w pro­gramie między innymi: twierdza Bergen­shus, wpisane na listę UNESCO hanzeaty­ckie zabu­dowa­nia na nabrzeżu Bryggen, zaułki Klosteret z cud­ownymi, drew­ni­anymi domami, słynny targ rybny, wjazd kole­jką szynowo-​linową na wzgórze Floyen, z którego można podzi­wiać panoramę nazy­wanego bramą fiordów Bergen i okolicznych wysp. Czas wolny w Bergen. Po połud­niu prze­jazd do wodospadu Stein­dals­fos­sen, gdzie można prze­jść za ścianą spada­jącej wody. Prze­jazd przez płaskowyż Hardan­gervidda, będący najwięk­szym parkiem nar­o­dowym Nor­wegii, gdzie słynny polarnik Marek Kamiński trenował przed swoimi wyprawami na biegun. Po drodze postój przy wodospadzie Vor­ings­fos­sen, z którego woda spada z wysokości 182 m. Zak­wa­terowanie w hotelu w Geilo, kolacja i nocleg.

6. Dzień: 27.06.2024 Geilo — Lille­ham­mer (440 km, 7h)

Po śni­ada­niu prze­jazd do olimpi­jskiego Lille­ham­mer. Wjazd na szczyt skoczni nar­cia­rskiej i zejś­cie schod­kami wzdłuż zeskoku. Zwiedzanie słyn­nego skansenu Mai­hau­gen. Czas wolny na dep­taku w Lille­ham­mer. Prze­jazd do hotelu. Zak­wa­terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

7. Dzień: 28.06.2024 Oslo — Karl­sko­rona (800 km, 9h)

Po śni­ada­niu wyjazd do Karl­skrony. Zaokrę­towanie na prom płynący do Pol­ski. Zak­wa­terowanie w kabinach.

8. Dzień: 29.06.2024 Gdy­nia — Lublin (600 km, 6h)

Śni­adanie. Przypłynię­cie do Gdyni o 06.30. Prze­jazd do Lublina.

Cena od osoby: 6330 PLN

Cena zaw­iera:

- 5 noclegów ze śni­adaniem i obi­adoko­lacją (3-​daniowe menu, woda, kawa/​herbata) w hotelach

- 2 noclegi w kabi­nach dwu­osobowych pod­czas rejsu promem ze śni­ada­ni­ami + kolacja na rejsie powrotnym

- opieka pol­skiego pilota pod­czas całego wyjazdu

- pol­sko­języ­czni prze­wod­nicy w Oslo i Bergen

- wstęp do koś­cioła w Borgund — rejs Flam-​Gudvangen — kole­jka Floiba­nen — wstęp do skansenu Maihaugen

- prze­jazd kom­for­towym autokarem

- ubez­piecze­nie

Cena nie zawiera:

- dodatkowych posiłków

- dodatkowych napo­jów (poza napo­jami do śniadania)

- wydatków natury osobiste

Wyjazd orga­nizuje Biuro OPAL TARVEL z Warszawy ul. Karmelicka19 t. 636 90 31; 636 90 63. Zapisy u ks. Jana Brodzi­aka w Michowie t. 608 439 263. Zal­iczka w kwocie 1000 zł do końca lutego. Pozostała kwota do końca marca 2000 zł; do końca kwiet­nia 2000 zł; pozostała kwota do końca maja. Wpłaty na konto: 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001.

Czy­tany 99 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466