• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Nie pamię­tasz nazwy swo­jego konta? To nie prob­lem. Wpisz poniżej adres poczty elek­tron­icznej pow­iązany z Twoim kon­tem użytkown­ika, a następ­nie kliknij przy­cisk „Wyślij”. Przy­pom­n­imy Ci nazwę użytkown­ika lis­tem elektronicznym.

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466