• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Nie pamię­tasz hasła? To nie jest prob­lem. Wpisz poniżej swój adres poczty elek­tron­icznej podany pod­czas rejes­tracji i kliknij przy­cisk „Wyślij”. Otrzy­masz spec­jalny kod umożli­wia­jący zal­o­gowanie się i doko­nanie zmi­any hasła.
Sprawdź za kilka chwil swoją skrzynkę pocz­tową. Gdy otrzy­masz wiado­mość z kodem wery­fiku­ją­cym, skopiuj go i podaj pod­czas logowa­nia, a następ­nie dokonaj zmi­any hasła.

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466