• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Życzenia na Wielkanoc

Chrys­tus zmartwychwstał!

To najważniejsza wiado­mość, jaką kiedykol­wiek ogłos­zono człowiekowi. Chrys­tus zmartwych­w­stał i wszys­tkim, którzy w Niego wierzą, otworzył drogę do zwycięstwa nad złem, grzechem i śmiercią.

Życzę, aby zwycięstwo Chrys­tusa przy­wró­ciło nam wszys­tkim nadzieję i pokój serca, tak bardzo wys­taw­ione na próbę przez pan­demię. Niech Zmartwych­w­stały napełni nas ufnoś­cią na zwycięstwo dobra i miłoś­cią do drugiego człowieka.

Więcej w tej kat­e­gorii: « Rekolekcje Wielko­postne

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727