• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Pomoc dla Marcina

Towarzystwo Przy­jaciół Michowa gro­madzi środki finan­sowe na ter­apię meta­bol­iczną i lecze­nie Marcina w klin­ice w Niemczech.

Dobrowolne wpłaty można dokony­wać na konto bankowe TPM w BS Cyców o/​Michów

49 8191 1068 2005 5007 811 0001

z dopiskiem ?dla Marcina?

Czy­tany 1122 razy

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466