• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • IV Niedz Wielkiego Postu 19 marca 2023 r. +

  1 Dzisiaj rozpoczy­nają się rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Serdecznie witam Rekolekcjon­istę Dyrek­tora Sto­warzyszenia Młodzieży Archi­diecezji Lubel­skiej Ks. Emila Mazura Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727