• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Posługujący

Pro­boszcz

ks. kan. dr Jan Brodziak
Data święceń prezbit­er­atu 17 grud­nia 1983 r.
Dok­tor teologii
Kanonik Hon­orowy Kapituły Chełm­skiej
Wicedziekan Dekanatu Michowskiego
Dekanalny dusz­pasterz rodzin, dekanalny ref­er­ent ds. litur­gicznych
Kat­e­cheta w Szkole Pod­sta­wowej w Michowie
Posługuje we wspól­no­cie parafi­al­nej od 2008 r.

Wikar­iusz

ks. Zbig­niew Gasperski

Organ­ista

Koś­cielny

Mar­ian Górny

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466