• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

21 Niedz. Zw. 23 sierp­nia 2020 r.

 1. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na przy­bory szkolne dla dzieci „Tor­nister pełen uśmiechu”.
 2. Jutro 24.08.św. Bartłomieja Apostoła.
 3. W środę 26.08. Uroczys­tość Matki Boskiej Częs­to­chowskiej. Msze św. o 9,15 i o 17,00. W kapli­cach Mszy św. nie będzie.
 4. We czwartek 27.08 św. Moniki, piątek 28 VIII św. Augustyna, w sobotę 29 VIII męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
 5. W przyszła niedzielę ofi­ary do puszek na Fun­dusz Nauki Chrześcijańskiej
 6. W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmentarne.
 7. Gospo­darzami dożynek w przyszłym roku będą mieszkańcy Trzcińca.
 8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Kur­p­wskiej, Krań­cowej i Pod­wal­nej za sprzą­tanie koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców Zacisze, Sportowa, Rynek I.
 9. Na pomoc dla mieszkańców Bejrutu zebral­iśmy do puszek w ubiegłą niedzielę 1300 zł.
 10. Zapowiedzi intencje, prasa.
 11. Ofi­ary na kościół:
 12. 0506 wrześ­nia uroczys­tości odpus­towe w Wąwolnicy.
 13. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.08.2017 Alek­sander Saw­icki, 2018 Zofia Grzesiak;27 VIII 2015 Czesław Tar­goński i 2016 Helena Koziej, 2017 Teodora Wój­tow­icz; 28 VIII 2017 Stanisława Górzyńska. 29.08.2019 Genowefa Machul. 30 VIII 2015 Krystyna Karpińska.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727