• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

22 Niedz. Zw. 30 sierp­nia 2020 r.

1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmentarne

2. We wtorek 1 wrześ­nia uroczyste rozpoczę­cie Roku Szkol­nego. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców na Mszę św. o godz. 8,00.

3. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 mod­limy się o powoła­nia kapłańskie zakonne. I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,15 i o 17,00 Msza św. Zapraszamy zwłaszcza dzieci i młodzież do spowiedzi na rozpoczę­cie roku szkol­nego. W Mesznie o 14,30 spowiedź i Msza św. I Sob­ota miesiąca Msza św. I Soboty o 7,00, później ado­racja I Soboty. W Dębi­nach o 9,15.

4. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Zacisze, Sportowa, Rynek I za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Baranowskiej.

5. Ofi­ary na k-​ł:

6. Zapowiedzi intencje, prasa.

7. W przyszłą niedzielę I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu i po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

8. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.09.2015 Teodora Gil, 2017 Euge­niusz Więsyk; 2.09.2019 Jarosław Wójtowicz.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727