• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

23 Niedz. Zw. 06 wrześ­nia 2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zachę­camy do ado­racji. Po sumie spotkanie z Kółkami różańcowymi.

2. We wtorek 8 wrześ­nia Święto Nar­o­dzenia NMP Matki Bożej Siewnej. Msze św. jak w każdą niedzielę, również w kapli­cach. Poświęce­nie ziarna siewnego. Na Mszy św. o godz. 12,00 uroczys­tość 25– lecia dzi­ałal­ności Towarzystwa Przy­jaciół Michowa.

3. W przyszłą niedzielę poświęce­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I Szkoły Pod­sta­wowej na Mszy św. o godz. 9,15.

4. W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św. po sumie o godz. 12,00.

5. W przyszłą niedzielę odpust w Rud­nie Pod­wyższenia Krzyża Św.

6. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Bara­nowskiej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie go kwiatami. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

8. Cieszymy się że do zakrys­tii naszego koś­cioła są już zro­bione 2 nowe szafy dębowe.

9. Pomod­limy się za zmarłych: Piotr Stęblski z Michowa l. 67 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 7.09.2016 Zbig­niew Tatar­czak i 2017 Dar­iusz Janek; 8.09. 2017 Zdzisław Kukier i 2018Bartłomiej Dębek; 9.09. 2019 Ks. Euge­niusz atar­czak i Krzysztof Woliński; 12. 09. 2016 Tadeusz Kuba­jka i 2017 Mar­i­anna Kędziora; 13.09. 2015 Krystyna Durak.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727