• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

27 Ndz. Zwykła 04 października 2020 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zna­jdźmy chwilę czasu na oso­biste spotkanie z Panem Jezusem ukry­tym w Najświęt­szym Sakra­men­cie. Od 1516,00 będzie prz­erwa w ado­racji ze względu na ślub. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

3. W poniedzi­ałek 5 paźdz. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

4. W środę 7 paźdz. Dzisiaj Matki Bożej Różań­cowej. Po różańcu pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Przynieśmy ze sobą lampiony.

5. W przyszłą niedzielę 11 paźdz. XX Dzień Papieski „Totus Tuus”. Młodzież naszej parafii będzie zbierać ofi­ary do puszek na Fun­dusz Dzieło Nowego Tysią­cle­cia”- czyli stype­n­dia dla zdol­nej, ale ubo­giej młodzieży. Stype­ndyści otrzy­mują pomoc do czasu ukończenia studiów. Dzień ten przeży­wamy w łączności ze św. Papieżem, Janem Pawłem II i w duchu solidarności.

6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust w Dębi­nach ku czci Matki Bożej Różań­cowej. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15; 10,30; 17,00.

7. Trwa miesiąc październik poświę­cony mod­l­itwie różań­cowej. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych codzi­en­nie na nabożeństwa różań­cowe, które będą odpraw­iane po Mszy św. o godz. 17,00.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła nowożeń­com i mieszkań­com Rynku II. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Tysiąclecia.

9. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: Bez z Wyp­nichy 200zł (Krystyna Wój­tow­icz), Bez. Z ul. Szkol­nej I 100zł (Bogusz Jerzy); Teresa Pisko­rska z ul. Cichej 100 zł.

10. Zapowiedzi intencje, prasa Niedziela– „Różaniec po męsku”; ”Gra na całe życie” o jubileuszu 55 lecia małżeństwa byłego tren­era reprezen­tacji pol­skiej w piłce nożnej Antoniego Piech­niczka; Gość Niedzielny –„Ogień i krew” o św. Fran­ciszku z Asyżu, spec­jalny dodatek o lecze­niu sana­to­ryjnym, Tęcza dla dzieci.

11. Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

12. Pomod­limy się za zmarłych: śp. Zofia Tar­gońska z Michowa l. 91, i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygodniu:5.10.2019 Zbig­niew Pisko­rski; 9.10. 2017 Wacława Jarzyna i 2018 Ste­fa­nia Ochal­ska; 10.10. 2016 Mieczysław Litwinek 2017 Mieczysław Chlipalski.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727