• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Chrzest Jezusa 10 sty­cz­nia 2021 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy święto Chrztu Chrys­tusa, które kończy litur­giczny obchód Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zwycza­jowo okres Świąt Bożego Nar­o­dzenia trwa do 2 lutego, do święta Matki Boskiej Gromnicznej.

2. W imie­niu alum­nów, wychowaw­ców i nas kapłanów składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofi­ary na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

3. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła miesza­ń­com Trz­cińca. Złożyli oni na ogrze­wanie koś­cioła 195 zł Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka Biskupiego i Krótkiego.

4. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

5. Kto chce złożyć ofi­ary na konto parafi­alne to nr jest na stronie inter­ne­towej i na sto­liku z prasą.

6. Intencje Mszy św. zapowiedzi, intencje, prasa GN (Książeczka z mod­l­it­wami do św. Józefa, Pod­nieść prestiż nauczy­ciela) ‚ Niedziela (Kim są nawróceni ? Szczepić się czynie szczepić?). Tęcza

7. Pomod­limy się za zmarłych: których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 13.01. 2016 Stanisław Ostrowski, 2017 Jan Rojek, Wiesław Aftyka; 14.01. 2017 Wacława Czar­necka; 15.01. 2018 Leoka­dia Górzyńska, 2019 Dar­iusz Więsyk; 16.01. 2017 Ryszard Dudek.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727