• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym celem naszego życia jest niebo.

2. Dzisiaj dzień wiz­y­tacji kanon­icznej w naszej parafii przez ks. Bpa Adama Bab. Wiz­y­tacja kanon­iczna odbywa się raz na 5 lat. Ks. Bpowi dzięku­jemy za wspólne spotkanie w cza­sie wizytacji.

3. Zapraszam rodz­iców dzieci kl. IV na spotkanie w sprawie Komu­nii św. roczni­cowej w najbliższą środę 19.05 po majówce.

4. Za tydzień Niedziela Zesła­nia Ducha św. Zielone Świątki. Dzień I Komu­nii św. w naszej parafii. Komu­nia będzie na dodatkowej Mszy św. o 10,30. Na tę Mszę przy­chodzą tylko zain­tere­sowani. Dzieci ustaw­iają się przed koś­ciołem o 10,20. Spowiedź dzieci, rodz­iców, chrzest­nych będzie w sobotę o godz. 9,00. Proszę, aby rodz­ice dzieci komu­ni­jnych posprzą­tali koś­ciół i otoczenie.

5. Ze względu na I Komu­nię św. Masza św. w Mesznie będzie w przyszła niedzielę o godz. 8,00.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com rodz­i­com młodzieży bierzmowanej.

7. Intencje, zapowiedzi, prasa GN, Niedziela, Mały Gość Niedz., Tęcza.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół:

9. W tym tygod­niu rozpoczniemy poświęce­nia pól. Będziemy mod­lić się o szczęśliwe urodzaje. W poniedzi­ałek o 15,00 –Dębiny, We wtorek o 15,00 –Meszno Kruszyna, Składów, Zagóźdź, Środa o 15,00 –Wyp­nicha, Czwartek o 15,00-Ciotcza, piątek o 15,00 — Natalin, Sob­ota o 15,00 Trzciniec. Prosimy o pojazdy na poświęcenie.

10. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 17.05.2018 Zyg­munt Kołodyński, 2019 Jan Ste­fa­niak, 2020 Mar­ian Berliński; 20.05.2016 Woj­ciech Wrótny, 2018 Kos Helena; 21.05.2020 Genowefa Gryta; 23.05.2017 Jad­wiga Karpińska, 2020 Alina Miller.

Więcej w tej kat­e­gorii: « VI Niedz Wielk. 09.05.2021 r.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727