• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

17 Niedz Zw. 24.07.2022 r.

1. Dzisiaj z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Kieru­jący otrzy­mają poświę­cone różańce lub breloki. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona dzisiaj o godz. 17,00. Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie.

2. Dzisiaj II Świa­towy Dzień Babci Dzi­adka z racji obchodów Joachima i Anny babci i dzi­adka Pana Jezusa.

3. Jutro 25.07. św. Jakuba Apostoła.

4. We wtorek rodz­iców NMP Joachima i Anny. Odpust w Lubar­towie. Pro­gram w gablocie ogłoszeń.

5. Dzisiaj nie będą przyj­mowane opłaty cmentarne.

6. W piątek 29.08. św. Marty.

7. W przyszłą niedzielę można będzie dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie o godz. 12,00.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

9. Prasa: Gość Niedz (Cena wiary) , Niedziela (Jesteśmy i robimy swoje – o posłudze dusz­paster­skiej na Ukrainie; Myśląc o odporności), Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

10. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Bara­nowskiej i deko­rację kwia­tową. Nowożeń­com za kwiaty. Sprzą­ta­jący wykosili również trawę wokół koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

11. Dożynki parafi­alne będą w tym roku 21.08. 2022 r. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Wyp­nichy. Dożynki Gminne będą w tym roku w Rudnie.

12. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.07.2018 Irena Cienkusz; 26.07. 2019 Ewa Pisko­rska; 29.07.2019 Maria Wierzyńska; 31.07. 2017 Bolesław Grabowski.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 18 Niedz Zw. 31.07.2022 r. +

  1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie. 2. We wtorek2 sierp­nia można Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727