• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

23 Niedz. Zw. 10 wrześ­nia 2023 r.

1. Dzisiaj beat­y­fikacja Rodziny Ulmów z Markowej na Pod­karpaciu. Po raz pier­wszy będzie wynie­siona na ołtarze cała rodz­ina: rodz­ice– Józef i Wik­to­ria Ulma wraz z dziećmi: Stasią, Basią, Władziem, Franiem, Antosiem, Marysią i Nien­ar­o­d­zonym czyli rodz­ice i 7 dzieci. O godz. 10,00 trans­misja beat­y­fikacji. O 13,10 film w TVP 1 „Przykazanie miłości. His­to­ria Rodziny Ulmów z Markowej”.

2. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w środ­kach Społecznego Przekazu.

3. Dzisiaj poświęce­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I Szkoły Pod­sta­wowej na Mszy św. o godz. 9,15.

4. W czwartek 14 wrześ­nia Święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. W piątek 15 wrześ­nia Matki Boskiej Bolesnej.

5. W przyszłą niedzielę odpust w Rud­nie Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

6. Zapraszam rodz­iców dzieci kl. III na spotkanie w sprawie I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę po Mszy św. wiec­zorowej czyli na godz. 18,00.

7. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Cichej i Krótkiej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie go kwiatami. Na przyszłą niedzielę proszę o to chod­nika między parkanem koś­cioła a bari­erką ochronną, gdyż liś­cie z drzew już spadają coraz bardziej.

8. Zapowiedzi intencje, prasa.

9. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół:

10.Pomodlimy się za zmarłych: Alfreda Lemieszek z Michowa l. 86 i ks. Płk. Bogusława Romankiewicza l.64 (był wikar­iuszem w parafii Michów w lat­ach 19851988. Jego pogrzeb będzie w parafii Ter­atyn we wtorek o 12,00) i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 12.09.2017 Mar­i­anna Kędziora; 15.09.2020 Witold Cienkusz, Euge­niusz Bojanowski, Hen­ryka Micha­lak; 16.09. 2022 Edmund Wójcik.

Czy­tany 160 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • I Ndz Adwentu 03 grud­nia 2023 r. +

  1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Dzisiaj I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466