• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

24 Niedz. Zw. 17 wrześ­nia 2023 r.

1. Dzisiaj rocznica napaści sowieck­iej na Pol­skę 17.09.1939 r. Ta inwazją na Pol­skę to swoisty wbity nóż w plecy po napaści Niemiec na POL­SKĘ 1.09.1939 r.

2. Dzisiaj odpust w Rud­nie ku czci Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

3. Dzisiaj spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii po Mszy św. godz. 17,00.

4. Jutro 18 wrześ­nia św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Dzisiaj mod­limy się przez wstaw­i­en­nictwo tego patrona w intencji dzieci i młodzieży.

5. W czwartek 21 wrześ­nia św. Mateusza Apostoła.

6. W sobotę 23 wrześ­nia św. Ojca Pio.

7. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Szkol­nej I i przy­ozd­abi­anie kwiatami nowożeń­com. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej II.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

9. Zapowiedzi intencje, prasa: Niedziela „Kto krad­nie nam dzieci?”, „Leczniczy wrzos” „Jak dbać o układ moc­zowy?”; Gość Niedz. „Koc­zown­iczki” o sios­trach zakon­nych z których jedna była przy porodzie wrzu­cona do kosza jako martwy noworodek i została ura­towana przez pielęg­niarkę również siostrę zakonną.

10. Są do naby­cia kalen­darze na 2024 rok.

11. Pomod­limy się za zmarłych: Celina Kas­ja­niuk Rudzienko Krótkie l. 92 i Anna Kowal­ska Wyp­nichy l. 33 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 18.09.2018 Jan Kusyk;20.09.2021 Hen­ryk Karpiński; 21.09.2019 Jan Gomuła i 2022 Euge­niusz Kuna;22.09.2018 Jadwiga.

Czy­tany 272 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • I Ndz Adwentu 03 grud­nia 2023 r. +

  1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Dzisiaj I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466