• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

33 Niedz. Zw. 19 listopada 2023 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary tacowe na budown­ictwo sakralne w naszej archidiecezji.

2. W poniedzi­ałek 20 list. Św. Rafała Kali­nowskiego. We wtorek 21 list. Ofi­arowanie NMP, w środę 22 list. Św. Cecylii patronki muzyki koś­ciel­nej. Będziemy oga­r­niać mod­l­itwą P. Organ­istę i wszys­t­kich, którzy z nim współpracują.

3. Za tydzień ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Uroczys­tość Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. Za 2 tygod­nie rozpocznie się Adwent.

4. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki. Proszę również o zgra­bi­e­nie liści wokół kościoła.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Jubi­laci 50-​lecia małżeństwa z Ciotczy 200 zł.

6. Można jeszcze dostar­czyć kartki wspominkowe na wypominki roczne.

7. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedziela (Czy Bóg mówi przez sny? Kryzys przekuła w szansę), Gość Niedz (Ubogi-​mój dobroczyńca). Mały Gość Niedz. – nowy numer. Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

8. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Tadeusz Białas z Michowa l. 85, Stanisław Tar­goński z Rudzienka 71, Mar­ian Madoń ze Skład­owa l. 93 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 20.11. 2019 Wacław Bil; 21.11.2020 Piotr Wronowski; 22.11.2018 Mar­ian Leśkiewicz, Stanisław Więsyk, 2022 Helena Kar­cz­marz; 24.11.2020 Ste­fa­nia Kar­wowska; 25.11.2019 Marek Karpiński, 2021 Wacława Wal­czak, 2022 Tadeusz Tatarczak.

Czy­tany 143 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • I Ndz Adwentu 03 grud­nia 2023 r. +

  1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Dzisiaj I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466