• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

II Niedz Wielka­nocy Miłosierdzia Bożego 07.04.2024 r.

1. Dzisiejsza niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy ona obchód oktawy Świąt Wielka­nocy. Pan Jezus powiedział: „Pragnę, aby święto Bożego Miłosierdzia było ucieczką i schronie­niem dla wszys­t­kich dusz, szczegól­nie dla grzeszników. W tym dniu otwarte są wszys­tkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. Pan Jezus obiecał, że jeśli w tym dniu ktoś odbędzie spowiedź (może to uczynić wcześniej) i przyjmie Komu­nię św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Boże Miłosierdzie jest więc nieog­a­r­nione. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. Dzisiaj Msza św. wiec­zorowa o godz. 15,00. Odmówimy najpierw Koronkę do Bożego Miłosierdzia i później Msza św.

3. Dzisiaj rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Obchodz­imy również patronalne święto Car­i­tas. Zbiórka ofiar do puszek na dzi­ałal­ność Caritas.

4. Dzisiaj dzień wyborów samorzą­dowych. Pójdźmy na wybory i wybierzmy ludzi, którzy będą dbali o swoją małą ojczyznę.

5. Jutro święto zwias­towa­nia NMP, prze­nie­sione z 25 marca. Msze św. o 9,15 i o 17,00. W kapli­cach jak w każdą niedzielę. Ofi­ary tacowe zebrane w dniu jutrze­jszym przez­nac­zone są na „Fun­dusz obrony życia”.

6. W najbliższą sobotę 13 kwiet­nia diecez­jalne mis­tr­zostwa LSO w halowej piłce nożnej w Lublinie. Nasi min­is­tranci młodsi i lek­torzy pojadą z ks. Zbig­niewem i będą reprezen­tować nasz dekanat michowski.

7. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Szkol­nej II. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Krań­cowej, Kurowskiej Podwalnej.

8. Intencje Mszy św., zapowiedzi. Prasa: Niedziela (Boży epi­log strefy interesów o nawróce­niu człowieka odpowiedzial­nego za masowe uśmier­canie ludzi, His­to­ria życia Apos­toła Bożego miłosierdzia), Gość Niedz. (Książka do pożytku dusz o Dzi­en­niczku Siostry Faustyny, Człowiek uśmiechu o ks. Bpie Ryszardzie Karpińskim), Mały Gość Nied.

9. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 8.04.2020 Sła­womir Kostyła; 10 kwiet­nia 2010 Ks. płk. Jan Osiński, 2019 Kaz­imierz Tarnowski, 2023 Kaz­imiera Janisz; 14.04.2021 Danuta Korzenik i Mar­i­anna Barszcz.

Czy­tany 279 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466