• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

VI Niedz Wielk. 05.05.2024 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary na sem­i­nar­ium duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Mszy św. wiec­zorowej. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

3. W poniedzi­ałek 6 maja św. Apos­tołów Fil­ipa i Jakuba.

4. W środę św. Stanisława Bpa i męczen­nika, głównego patrona Pol­ski i naszej archi­diecezji. Imieniny ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika. Sol­enizanta pole­camy naszym modlitwom.

5. W przyszłą niedzielę Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie. Taca na budown­ictwo sakralne w naszej archidiecezji.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Strażack­iej i Północ­nej i nowożeń­com. Za tydzień proszę o to mieszkańców Rynku II.

7. Prasa: Niedziela (Nadzieja więk­sza od ran o 5-​letnim chłopcu z Gazy, który stracił rodz­iców, Niezwykłe siostry) Gość Niedz. (Matka dla nar­odu, Wszys­tko dzięki Wojtyle).

8. Intencje, zapowiedzi.

9. W tym tygod­niu rozpoczy­namy mod­l­itwę o szczęśliwe urodzaje zwane poświęce­niem pól. W poniedzi­ałek o 15,00 Dębiny, wtorek o 15,00 Ciotcza i Wyp­nicha; w środę o 15,00 Meszno, Zagóźdź, Składów i o 15,00 Budki i Miastkówek; w czwartek o 15,00 Gródek i Łukaw­ica. W piątek o 15,00 Łukawka i o 15,00 Natalin. W sobotę o 15,00 Trzciniec i Rudzienko Kol. i o 18,00 Rudzienko I.

10. Doku­menty pro­jek­towe na remont naszego koś­cioła zostały zaak­cep­towane przez Urząd Kon­serwacji Zabytków Lublinie i teraz złożyłem je w Starost­wie w Lubartowie.

11. Planowana wycieczko-​pielgrzymka do Nor­wegii będzie w innym ter­minie 1723 sierp­nia br. Szczegóły na tabl­icy ogłoszeń.

12. Pomod­limy się za zmarłych z Michowa: Czesław Ogórek l. 60 i Krzysztof Janisz l. 60 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 29.04.2020 Alek­sander Tatar­czak; 30.04. 2023Marianna Kowal­czyk; 1.05.2021 Alek­sander Gry­mul­ski; 2.05.2020 Julia­Ciołe i 2021 Teresa Kur­pas; 3.05.2022 Laura Korzeniowska.

Czy­tany 284 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466