• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

29 lipca 2012 r.

W czwartek 2 sierp­nia można zyskać odpust zupełny Por­cjunkula. Odpust zupełny może uzyskać każdy wierny, który w tym dniu będzie w stanie łaski uświę­ca­jącej, pobożnie odmówi Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

1 lipca 2012

Jeszcze raz pragnę serdecznie podz­iękować przed­staw­icielom parafii i kapłanom na czele z Ks. Bpem Ryszar­dem za wyrazy życ­zli­wości, których prze­jawem było złoże­nie życzeń imieninowych.

24 czer­wca 2012 r.

W imie­niu władz Met­ro­pol­i­tal­nego Sem­i­nar­ium Duchownego, alum­nów i nas kapłanów składam serdeczne Bóg zapłać za ofi­ary złożone na tę uczel­nię. Dzisiaj odpust ku czci św. Jana Chrz­ci­ciela w Baranowie.

17 czer­wca 2012 r.

Dzisiaj puszka na KUL. Za tydzień taca na sem­i­nar­ium duchowne w Lublinie i odpust ku czci św. Jana Chrz­ci­ciela w Baranowie.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727